True
RESTRICCIONES TRANSPORTE MERCANCÍAS PELIGROSAS CATALUNYA - 2023

RESOLUCIÓ INT/183/2023, de 24 de gener, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2023.

L'article 5 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, i l'article 39, apartats 1 a 4, del Reglament general de circulació, aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, preveuen la possibilitat d'establir restriccions temporals o permanents a la circulació de vehicles, a l'efecte de garantir la mobilitat dels usuaris i la fluïdesa de la xarxa viària i de millorar la seguretat de tots els usuaris de les vies, tant de manera ordinària com en ocasió de festivitats, períodes de vacances, desplaçaments massius de vehicles o bé d'altres circumstàncies que puguin afectar les condicions de la circulació.


Cualquier consulta respecto a la aplicación de esta normativa no dude en ponerse en contacto:


ETIQUETADO CONTENEDORES MARITIMOS

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.